Header Image - Teman Teman Sehati

Kumpulan November 2013

by Teman
Kumpulan November 2013

Kumpulan

Op zondag 1 november was er weer een kumpulan op onze Deel. Een behoorlijke grote opkomst ondanks dat er enkele leden verhinderd waren om te komen door ziekte of werkzaamheden of andere afspraken.
We hebben er wél 5 nieuwe leden bij en dat zijn Rene en Omaira uit Velp en Lucienne en Rick uit Arnhem. En Hanny uit Zoetermeer. Van harte welkom!
Voor deze kumpulan hadden Joris en Francine de formatie Hadiah uit Spijkenisse uitgenodigd en dat was een groot succes. Een enkeling pinkte een traantje weg bij gevoelige nummers en anderen gingen weer helemaal uit hun dak bij countrymuziek, de poco poco en een medley van Rock’n’Roll.

Al met al was het een geslaagde middag. Iedereen had weer veel te eten meegebracht, erwtensoep van Cherry, pepesan gemaakt door Ruud en niet te vergeten de pangsit van Irma. Haar is al duidelijk gemaakt dat zij nooit meer zonder pangsit binnen kan komen. Foei, wat was dat lekker en alles was dan ook heel snel op.
Lucienne , terzijde gestaan door Rick brachten verslag uit over hun reis naar Padang en de besteding van de giften. Iedereen was doodstil en luisterde aandachtig naar het emotionele verhaal.

Uitbarsting Merapi

by Teman
Uitbarsting Merapi

In Jokjakarta hebben we de slachtoffers van de Merapi bezocht. Van de Stichting Madjoe Asli in Arnhem hadden wij 300 euro gekregen om de slachtoffers te helpen. Van onze eigen stichting hebben wij daar nog eens hetzelfde bedrag bijgedaan. Hier in Nederland heb je een kleine indruk van wat daar gaande is, maar als je dan zelf op de plek des onheils bent dringt het pas goed tot je door en realiseer je je hoe verschrikkelijk deze ramp is.

Overal zie je achtergelaten spullen liggen. Verbrande gulings en huisraad. Geen vogel hoor je fluiten, het is er doodstil.
De eerste dag zijn we in een opvangcentrum geweest dat in een grote loods was gevestigd. In eerste instantie hebben we de ouderen geld gegeven maar later ook moeders met kleine baby’s.

De volgende dag zijn we naar een tentenkamp geweest op een groot voetbalterrein bij het stadje Muntilan.Hutje aan mutje in een tentenkamp. Het is regenseizoen in Indonesië, dus vaak zakten ze met hun enkels in de modder. Wij hebben zo’n 300 mensen geld kunnen gegeven. En we hebben ze een glimlach kunnen geven. Dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wat kun je nu nog zeggen als je dit allemaal ziet? Maar ook in Bandung hebben we veel financiële hulp kunnen bieden.

Twee en een halve dag hebben we constant bezoekjes afgelegd en daarna zijn we huiswaarts gegaan.

Ook u kunt stichting TemanTemanSehati steunen.
U kunt uw bijdrage storen op rekeningnummer NL27INGB0004480934

Aardbeving Sumatra

by Teman
Aardbeving Sumatra

De krachtige aardbeving die begin oktober het Indonesische eiland Sumatra trof, heeft 170.000 tot 200.000 huizen volledig of gedeeltelijk vernield. Dit betekent dat circa 1 miljoen mensen direct getroffen zijn door de beving.

Teman Teman Sehati zal zich, net als bij de aardbeving in Yogyakarta,  inzetten om direct hulp te bieden in het rampgebied.
Rick en Lucienne Rivai, bekenden van de Temannen, zijn naar het rampgebied geweest om direct hulp te bieden. Door giften van o.a. Teman Teman Sehati, Rijnstate ziekenhuis en Mc Donalds’ hebben Rick en Lucienne veel voor de getroffenen kunnen betekenen.

Vlak na hun terugkomst uit het rampgebied hebben Rick en Lucienne hun belevenissen met de Temannen gedeeld op de kumpulan die 1 november j.l. op De Deel gehouden werd.
Een aantal foto’s van hun reis vindt u hier.

Professionele hulpverlening kwam na de ramp traag op gang. Rick en Lucienne hebben door flink te netwerken en de schouders er onder te zetten heel wat bewerkstelligd voor de getroffenen.
Zo zijn onder anderen water, schoolspullen, medicijnen e.d. uitgedeeld, directe financiele hulp door het uitdelen van geld aan getroffenen, Lucienne (verpleegkundige)heeft daarnaast mensen verzorgd en uit kunnen leggen hoe mensen hun eigen wonden moeten verzorgen.

Hoewel Rick en Lucienne al weer terug in Nederland zijn houdt het werk in Padang niet op. Zo zijn zij bij toeval op een weeshuis gestuit wat nog afgebouwd moet worden, een mooi project waar zij zich de komende tijd voor gaan inzetten. Rick heeft ook goede contacten met een stichting ter plaatse die zich inzetten voor de getroffenen.
Er is nog genoeg te doen in Padang, Teman Teman Sehati zal ondersteuning bieden waar dat mogelijk is.

Wilt U de slachtoffers in Sumatra steunen?
Stort dan uw bijdrage op rekeningnr 4480934 tnv. Stichting Teman Teman Sehati, Mooieweg 19, 6836 AC Arnhem, onder vermelding van ‘Hulp Sumatra’

Aardbeving Djokjakarta

by Teman
Aardbeving Djokjakarta

In mei 2006 werd de regio Yogyakarta getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Naast honderden doden en duizenden gewonden heeft deze aardbeving aanzienlijke materiële schade aangericht.
De bevriende locale organisatie ‘Rumah-Teman’ is gevestigd in het rampgebied en heeft zich na de aardbeving onmiddelijk gestort op het bieden van hulp.
Teman Teman Sehati heeft op kleine schaal persoonlijk leed kunnen verzachten door de financiering van 5 noodwoningen.