Hier gaan we ons ook voor inzetten

Hier gaan we ons ook voor inzetten

In Bandung woont mevrouw Inge Alice. Zij heeft amper inkomen. En wat ze heeft, krijgt ze voor elkaar door plastic te verzamelen, en weer te verkopen
Haar schamele woning is ook dringend aan renovatie toe. Desondanks blijft ze positief en hoopt dat het leven ook haar een keer zal toelachen.
Daar gaan we ons sterk voor maken.
hulp-voor-inge-alice-bandung