Header Image - Teman Teman Sehati

De 80 kilometer volbracht!

by Teman
De 80 kilometer volbracht!

Al eerder noemden wij de sponsor actie van Janne Christoffel. Zij liep de Barchemse 4daagse. 20 Kilometer dagelijks! Wij hopen natuurlijk dat u Janne’s actie voor Teman Teman Sehati wilt sponsoren. De 80 kilometer is namelijk volbracht. Als u dat wilt kunt u 15 cent per kilometer overmaken naar SNSB 0922 1596 45 t.n.v. J.H.A. Christoffel-Bannink. Iedere 12 euro is een enorme stimulans voor Janne om dit te herhalen en een mooie gift in de pot van de Stichting Teman Teman Sehati, die daar veel mee kan doen voor de achtergebleven Indische Nederlanders in Indonesië.
Janne, dank voor deze inspanning en spontane actie!

Nieuw Bankstel dankzij Stichting Stellar Events

by Teman
Nieuw Bankstel dankzij Stichting Stellar Events

Vanmorgen kregen we deze foto binnen. Dankzij Stichting Stellar Events mochten wij Pieter Wattimena een bankstel geven. Hij had om een stoel gevraagd, maar kreeg dit dus voor de Kerst. Mooi he?
Deze kerstgedachte wilden wij toch niet onvermeld laten op de website. Dankjewel Stichting Stellar Events !!

Omroep Max

by Teman
Omroep Max

Omroep Max wil de ouderen in Bandung (en Jakarta) een gezicht kunnen geven. Geheel in lijn met het werk van Teman Teman Sehati. Zij willen dan ook graag het werk voor deze groep mensen en onze stichting steunen. De manier waarop Teman Teman Sehati werkt, wil Omroep Max graag voor de camera in beeld brengen.
Omroep Max is opmerkzaam geworden op onze stichting omdat ook zij de liefde en passie voor de ouderen centraal hebben staan. Zij omarmen onze manier van werken en hulp bieden.
De ene heeft een renovatie aan z’n huisje nodig, de ander is meer geholpen met eten en naaispullen of medicijnen. We kunnen het daarom waarschijnlijk het beste ‘Hulp op Maat’ noemen. Wat ter plaatse en naar persoonlijk inzicht noodzakelijk is om waardig oud te worden!